Disclaimer

Let op: De website antisnurkkoning.nl biedt geen medisch advies online aan. Bij gezondheidsproblemen is het raadzaam om altijd een arts te raadplegen.

DISCLAIMER De informatie op antisnurkkoning.nl is bedoeld als achtergrondinformatie over snurken en slaapproblemen en mag niet worden gebruikt voor het stellen van diagnoses. Het geeft geen richtlijnen voor het starten, wijzigen of stoppen van behandelingen. Diagnoses moeten altijd door een arts worden gesteld en de behandeling van elke aandoening moet altijd onder toezicht van een arts plaatsvinden. De verstrekte informatie kan geen professioneel medisch advies vervangen.

Hoewel antisnurkkoning.nl streeft naar nauwkeurige en betrouwbare informatie, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op elk moment volledig correct is. Hoewel de site zorgvuldig wordt samengesteld, zijn noch de auteurs, noch de uitgever en redactie aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

De website bevat links naar externe websites die niet worden beheerd door antisnurkkoning.nl. Deze links worden alleen voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Aangezien antisnurkkoning.nl geen controle heeft over deze externe sites, is het niet verantwoordelijk voor de inhoud, producten of diensten die daar worden aangeboden.

AANSPRAKELIJKHEID Antisnurkkoning.nl sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit voor alle schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van informatie, producten of diensten die via de website worden aangeboden.