Onderzoek NCBI

Doelstelling: Evaluatie van een verstelbaar onderkaakpositioneringsapparaat voor de behandeling van snurken en slaapapneu.

Methoden: 134 patiënten met een baseline apneu/hypopneu-index (AHI) van 37 +/- 28 gebeurtenissen/uur (gemiddelde +/- SD) ontvingen het apparaat. De werkzaamheid van het apparaat werd beoordeeld aan de hand van de volgende onderzoeken, uitgevoerd bij baseline en met het apparaat: polysomnografie, Epworth-slaperigheidsschaal, beoordeling door bedpartners van de ernst van het snurken, beoordeling door patiënten van bijwerkingen en algehele tevredenheid.

Resultaten: 13 patiënten gingen verloren voor follow-up. Nog eens 46 patiënten hadden geen follow-up polysomnografie, maar beantwoordden de vragenlijsten.

In totaal hadden 75 patiënten polysomnografie bij aanvang en met het apparaat. We vonden een significante vermindering van de AHI van 44 +/- 28 gebeurtenissen/uur tot 12 +/- 15 gebeurtenissen/uur (p < 0,0005) en een vermindering van de opwindingsindex van 37 +/- 27 gebeurtenissen/uur tot 16 +/ - 13 gebeurtenissen/uur (p < 0,05). Epworth-scores daalden van 11 +/- 5 naar 7 +/- 3 (p < 0,0005). De beoordeling van Bedpartners onthulde een duidelijke verbetering in snurken. Bijvoorbeeld, bij aanvang werd 96% van de patiënten door hun bedpartners beoordeeld als "vaak" of "altijd" luid te snurken, terwijl slechts 2% dit vond tijdens het gebruik van tandheelkundige apparatuur. De meest voorkomende bijwerking was tandongemak, "soms" of "vaak" aanwezig bij tot wel 32% van de patiënten. Klinische follow-up beoordeling bij 121 patiënten uitgevoerd op gemiddeld 350 dagen na het inbrengen van het apparaat toonde aan dat 86% van de patiënten het apparaat 's nachts bleef gebruiken; 60% was zeer tevreden over het apparaat, 27% was matig tevreden, 11% was matig ontevreden en 2% was zeer ontevreden.

Conclusie: Het NCBI concludeert dat het verstelbare mandibulaire Repositie Apparaat een effectieve behandelingsmethode is voor mensen die kampen met snurken*


Bron: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10593770/


Bekijk de Antisnurkkoning Anti Snurkbeugel Pro hier!